1. PRIVATLIVSPOLITIK – INDSAMLING OG ANVENDELSE AF PERSONOPLYSNIN-GER

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med ud-buddet af vores gratis kampagnetilbud.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke efter persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på support@bk-support.dk.

Vi vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi anvender tredjeparter til: • Udsendelse af SMS – inmobile.dk

Vi har indgået databehandleraftaler med denne databehandler, hvilket er vores garanti for, at databe-handleren overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

2. DINE RETTIGHEDER

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi opbevarer og modtage en kopi heraf.

Hvis der er fejl i vores oplysninger om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet kan du skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du, at vi skal slette dine personoplysninger eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger kan du sende os en anmodning herom til nedenstående e-mailadresse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os:
King Food Danmark A/S
Kometvej 5
6230, Rødekro, Danmark
CVR-nummer: 34879699
E-mail: support@bk-support.dk

Hvis du ønsker at klage over Burger Kings behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

3. COOKIES

This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.


This cookie table has been created and updated by the CookieFirst consent management platform.